مهد کودک هوشمند فجر

مهدکودک هوشمندثبت نام ترم تابستانه ی فلوت آغاز شد


به اطلاع می رساند ثبت نام ترم تابستان فلوت آغاز شد.متقاضیان قبل از تکمیل ظرفیت جهت ثبت نام به دفتر مهد کودک مراجعه نمایند.تعرفه ی هر ماه مبلغ 100 هزار تومان می باشد.زمان تشکیل کلاس سه شنبه ها 11 تا 11:45 صبح

Designed By Farid Rezvani