مهد کودک هوشمند فجر

مهدکودک هوشمندثبت نام ترم تابستانه ی خلاقیت آغاز شد


به اطلاع می رساند ثبت نام ترم تابستانه ی پرورش خلاقیت آغاز شد.تعرفه ی هر ماه مبلغ 50000 تومان می باشد.جهت ثبت نام به دفتر مهد کودک مراجعه نمایید.زمان تشکیل کلاس سه شنبه ها 10 تا 10:45 صبح

Designed By Farid Rezvani