مهد کودک هوشمند فجر

مهدکودک هوشمندثبت نام ترم تابستانه ی قرآن کریم آغاز شد


به اطلاع می رساند ثبت نام ترم تابستانه ی قرآن کریم آغاز شد متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام به دفتر مهد کودک مراجعه نمایند.زمان تشکیل کلاس یکشنبه ها 9 تا 10.

Designed By Farid Rezvani