مهد کودک هوشمند فجر

مهدکودک هوشمندثبت نام ترم تابستانه ی زبان انگلیسی آغاز شد


به اطلاع می رساند ثبت نام ترم تابستانه ی زبان انگلیسی آغاز شد.جهت ثبت نام به دفتر مهد کودک مراجعه نمایید.زمان تشکیل کلاس دوشنبه ها 9 تا 10 صبح

Designed By Farid Rezvani